Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh được xem là nhiệm vụ thường xuyên để tăng cường hiệu quả hoạt động chi trả của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

 

Ảnh: Hệ sinh thái rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới, thuộc khu vực đầu nguồn của sông Đà, sông Mã, sông Mê Kông. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 954.125ha, trong đó diện tích có rừng tính đến ngày 31/12/2019 là 403.135,64ha; tỷ lệ che phủ của tỉnh năm 2019 của tỉnh 42,25%. Với những lợi thế về vị trí địa lý, sông, suối, tỉnh Điện Biên có nhiều cơ hội được hưởng các giá trị chi trả  dịch vụ môi trườn rừng từ nhiều đơn vị, tổ chức sử dụng dịch vụ ở dưới hạ nguồn của hệ thống sông Đà, sông Mã; hiện tại nội tỉnh có 13 tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trong đó: 11 nhà máy thủy điện, 01 nhà máy nước, 01 cơ sở sản xuất công nghiệp.

Ảnh : Nhân viên kỹ thuật của Quỹ tỉnh xác định diện tích rừng ở ngoài thực địa

Để có cơ sở chi trả tiền DVMTR cho các đối tượng tham gia cung ứng DVMTR, những năm trước đây, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) thành lập đoàn nghiệm thu số lượng, chất lượng rừng tham gia cung ứng DVMTR trên toàn tỉnh để xác định diện tích rừng được hưởng tiền DVMTR của các đơn vị chủ rừng. Trên cơ sở kết quả nghiệm thu sẽ tiến hành tổng hợp số liệu, lưu trữ và chi trả tiền DVMTR cho các đối tượng quản lý, bảo vệ rừng theo lưu vực. Hiện nay, công tác nghiệm thu đã cũ, theo Nghị định 156/NĐ-CP việc xây dựng bản đồ chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh sẽ thay thế hoàn toàn phương pháp nghiệm thu diện tích rừng theo phương pháp truyền thống. Công tác  xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng dựa trên cơ sở khi có kết quả kiểm kê rừng, kết quả diễn biến rừng, bản đồ lưu vực nơi cung ứng  dịch vụ môi trường rừng, số liệu kiểm tra khi có kiến nghị của đơn vị quản lý Nhà nước về lâm nghiệp và chủ rừng. Khi dữ liệu được chuẩn hóa theo cấu trúc của DVMTR, lớp bản đồ chi trả DVMTR được xây dựng trên cơ sở thông tin về hiện trạng rừng, vùng chi trả (ranh giới lưu vực), đơn giá chi trả, hệ số quy đổi (K) theo hướng dẫn tại Thông tư 22 và quy định tại Nghị định 156/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh: Quỹ tỉnh tổ chức tập huấn phần mền phục vụ xây dựng bản đồ chi trả DVMTR

Đến nay, Quỹ tỉnh đã đề xuất và tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ, UBND tỉnh cho phép Đơn vị xây dựng và triển khai Dự án Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên; Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên hành hoàn thiện việc xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên phần mềm V5 PFES của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, dự kiến kết quả của Dự án được hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào tháng 11 năm 2020. Đây là cơ sở để Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng thực hiện chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng theo quy định của Nghị định 156/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh được xem là nhiệm vụ cấp bách để tăng cường hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng diện tích, công khai, minh bạch./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   88 người đã bình chọn
   Thống kê: 592.474
   Online: 30