Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông báo số 305/TB-NHCS 09/12/2022 Thông báo về việc thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé
Thông báo số 443/TB-QBVR 30/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên
Thông báo số 444/TB-QBVR 30/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn thị xã Mường Lay
Thông báo số 445/TB-QBVR 30/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Chà
Thông báo số 446/TB-QBVR 30/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 cho các chủ rừng lưu vực Sông Đà trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Thông báo số 432/TB-QBVR 24/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho chủ rừng tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Thông báo số 432/TB-QBVR 24/11/2022 Tạm ứng tiền DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho chủ rừng tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Thông báo số 429/TB-QBVR 23/11/2022 Thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2015-2021; Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Thông báo số 430/TB-QBVR 23/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho chủ rừng tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Thông báo số 429/TB-QBVR 23/11/2022 Thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2015-2021; Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Thông báo số 430/TB-QBVR 23/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho chủ rừng tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Thông báo số 427/TB-QBVR 22/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Thông báo số 416/TB-QBVR 14/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Nậm Pồ 21/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022 lưu vực Sông Đà, huyện Nậm Pồ
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Tủa Chùa 20/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022, lưu vực sông Đà, huyện Tủa Chùa
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Mường Chà 17/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022, lưu vực sông Đà, huyện Mường Chà
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Mường Nhé 11/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022 lưu vực Sông Đà, huyện Mường Nhé
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà thị xã Mường Lay 07/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022 lưu vực Sông Đà, thị xã Mường Lay
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Điện Biên 05/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022, lưu vực Sông Đà, huyện Điện Biên
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Tuần Giáo 03/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022, lưu vực Sông Đà, huyện Tuần Giáo
PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
96 người đã bình chọn
Thống kê: 746.251
Online: 19