Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông báo số 144/TB-QBVR 07/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2017-2020 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Thông báo số 139/TB-QBVR 06/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2018-2020 cho các chủ rừng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Thông báo số 140/TB-QBVR 06/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2017-2020 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên
Thông báo số 141/TB-QBVR 06/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2017-2020 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Thông báo số 142/TB-QBVR 06/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé
Thông báo số 138/TB-QBVR 05/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn thị xã Mường Lay
Thông báo số 136/TB-QBVR 04/05/2021 Tiền chi trả bình quân 01 ha rừng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực nội tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo số 137/TB-QBVR 04/05/2021 Tiền chi trả bình quân 01 ha rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR lưu vực Sông Đà, Sông Mã năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo số 92/TB-QBVR 10/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng
Thông báo số 93/TB-QBVR 10/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
Thông báo số 94/TB-QBVR 10/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê giao UBND các xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Thông báo số 84/TB-QBVR 09/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê giao cho UBND các xã, phường quản lý trên địa bàn thị xã Mường Lay
Thông báo số 85/TB-QBVR 09/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên
Thông báo số 88/TB-QBVR 09/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho Ủy ban nhân dân xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng huyện Mường Ảng
Thông báo số 89/TB-QBVR 09/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Thông báo số 10/TB-QBVR 07/01/2021 Thanh toán tiền năm 2017, 2018, 2019 và tạm ứng lần 2 tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Thông báo số 03/TB-QBVR 06/01/2021 Tạm ứng lần 2 tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên
Thông báo số 04/TB-QBVR 06/01/2021 Tạm ứng lần 2 tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn TX.Mường Lay
Thông báo số 05/TB-QBVR 06/01/2021 Tạm ứng lần 2 tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Chà
Thông báo số 06/TB-QBVR 06/01/2021 Tạm ứng lần 2 tiền DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
54 người đã bình chọn
Thống kê: 44.317
Online: 15