Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 1692/QĐ-UBND 13/12/2021 Giao trách nhiệm quản lý rừng cho Ủy ban nhân dân xã Nậm Kè để hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quyết định số 1336/QĐ-UBND 28/09/2021 V/v thu hồi 8,23 ha đất lâm nghiệp có rừng đã giao cho Cộng đồng dân cư bản Hô Tâu để giao lại cho Cộng đồng dân cư bản Vàng Xôn xã Nậm Khăn quản lý bảo vệ và được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quyết định số 1335/QĐ-UBND 28/09/2021 V/v thu hồi 116,76 ha đất lâm nghiệp có rừng đã giao cho Cộng đồng dân cư bản Vàng Xôn để giao lại cho Cộng đồng dân cư bản Hô Tâu xã Nậm Khăn quản lý bảo vệ và được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quyết định số 1318/QĐ-UBND 24/09/2021 Thu hồi 116,76 ha đất lâm nghiệp có rừng đã giao cho Cộng đồng dân cư bản Vàng Xôn giao lại cho Cộng đồng bản Hô Tâu, xã Nậm Khăn quản lý, bảo vệ và hưởng chính sách chi trả DVMTR
Quyết định số 707/QĐ-UBND 14/04/2021 Phê duyệt phương án quản lý, bảo vệ diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê khu vực rừng AD05, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ để hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quyết định số 01/QĐ-UBND 04/01/2021 Công bố hiện trạng rừng thành phố Điện Biên Phủ năm 2020
Quyết định số 2282/QĐ-UBND 31/12/2020 Công bố hiện trạng rừng huyện Tuần Giáo năm 2020
Quyết định số 1620/QĐ-UBND 29/12/2020 Công bố hiện trạng rừng huyện Mường Nhé năm 2020
Quyết định số 3012/QĐ-UBND 28/12/2020 Công bố hiện trạng rừng huyện Nậm Pồ năm 2020
Quyết định số 3931/QĐ-UBND 28/12/2020 Công bố hiện trạng rừng huyên Mường Chà năm 2020
Báo cáo số 510/BC-UBND 10/11/2020 Tình hình thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Quyết định số 2427/QĐ-UBND 03/09/2020 Đính chính tên các chủ rừng do sát nhập thôn, bản theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh
Quyết định số 2432, 2433, 2434, 2435, 2436/QĐ-UBND 06/08/2020 Quyết định thu hồi diện tích đất rừng của các công đồng bản, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà tự nguyện trả lại
Công văn số 430/UBND-KL 27/06/2020 Triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến quản lý cây gỗ Nghiến và hướng dẫn sử dụng tiền DVMTR đối với UBND cấp xã
Công văn số 481/UBND-TNMT 26/05/2020 Đính chính một số Quyết định giao đất, giao rừng (huyện Điện Biên Đông)
Công văn số 317/UBND-KL 14/05/2020 Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Công văn số 546/UBND-KTN 28/04/2020 Tiếp tục thực hiện chính sách chi trả DVMTR trong thời gian rà soát, điều chỉnh bản, tổ dân phố sau sát nhập (huyện Mường Ảng)
Công văn số 495/UBND-TN 27/04/2020 Đính chính sai sót, bổ xung thông tin về chủ rừng, lô, khoảnh, tiểu khu, diện tích giao đất giao rừng cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé
Công văn số 454/UBND-KL 26/03/2020 Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn huyện Điện Biên
Quyết định số 167/QĐ-UBND 20/01/2020 Công bố hiện trạng rừng huyện Điện Biên năm 2019
PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
96 người đã bình chọn
Thống kê: 746.259
Online: 11