Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 2366/QĐ-UBND 29/12/2022 Phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực Nhà máy thủy điện Nậm Pay, tỉnh Điện Biên
Quyết định số 217/QĐ-UBND 07/02/2022 Về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Điện Biên năm 2021
Công văn số169/UBND-KTN 18/01/2022 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 124/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Quyết định số 3410/QĐ-UBND 31/12/2021 Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé giai đoạn 2021 - 2030
Quyết định số 3278/QĐ-UBND 21/12/2021 Về việc phê duyệt kết quả thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên
Quyết định số 3143/QĐ-UBND 30/11/2021 Phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thuỷ điện Long Tạo, tỉnh Điện Biên
Công văn số 3999/UBND-KTN 29/11/2021 Thực hiện kiểm soát, thanh toán nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Công văn số 1891/UBND-KTN 21/06/2021 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch giao đất, giao rừng và công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 1021/QĐ-UBND 03/06/2021 Thu hồi và giao đất, giao rừng cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé tại các xã: Chung Chải, và Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Quyết định số 642/QĐ-UBND 04/05/2021 Điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR từ năm 2011_2020
Quyết định số 479/QĐ-UBND 08/04/2021 Phê duyệt đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng, Tết trồng cây và trồng cây phân tán năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 472/QĐ-UBND 08/04/2021 Bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
Quyết định số 408/QĐ-UBND 25/03/2021 Phê duyệt Kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng và phân bộ kinh phí để thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác (đơt 1) năm 2021
Quyết định số 210/QĐ-UBND 24/02/2021 Điều chỉnh Kế hoạch thu, chi và dự toán quản lý năm 2020 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
Quyết định số 209QĐ-UBND 24/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch thu, chi và dự toán thu chi quản lý năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
Công văn số 297/UBND-KTN 02/02/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 417/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 120/QĐ-UBND 26/01/2021 Công bố hiện trạng rừng tỉnh Điện Biên năm 2020
Quyết định số 42/QĐ-UBND 13/01/2021 Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thông tin chi trả DVMTR tỉnh Điện Biên
Quyết định số 02/QĐ-UBND 04/01/2021 Điều chỉnh quy định số lần, thời gian, tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Công văn số 05/UBND-KTN 04/01/2021 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục diện tích trồng rừng thay thế hết giai đoạn đầu tư nhưng không đảm bảo chất lượng, không đủ tiêu chí thành rừng
PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
96 người đã bình chọn
Thống kê: 746.189
Online: 17