Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Nậm Pồ 21/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022 lưu vực Sông Đà, huyện Nậm Pồ
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Tủa Chùa 20/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022, lưu vực sông Đà, huyện Tủa Chùa
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Mường Chà 17/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022, lưu vực sông Đà, huyện Mường Chà
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Mường Nhé 11/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022 lưu vực Sông Đà, huyện Mường Nhé
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà thị xã Mường Lay 07/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022 lưu vực Sông Đà, thị xã Mường Lay
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Điện Biên 05/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022, lưu vực Sông Đà, huyện Điện Biên
Biểu 01 tạm ứng năm 2022 lưu vực sông Đà huyện Tuần Giáo 03/10/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR tạm ứng năm 2022, lưu vực Sông Đà, huyện Tuần Giáo
Biểu 01 thanh toán 2018-2021 lưu vực thuỷ điện Nậm Núa huyện Điện Biên 08/02/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR từ năm 2018-2021 lưu vực thuỷ điện Nậm Núa, huyện Điện Biên
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực Sông Mã huyện Điện Biên 08/02/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán năm 2021 lưu vực Sông Mã, huyện Điện Biên
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực thuỷ điện Long Tạo huyện Điện Biên 08/02/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán 2021 lựu vực nhà máy thuỷ điện Long Tạo, huyện Điện Biên
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực thuỷ điện Nậm Mức huyện Điện Biên 08/02/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán năm 2021 lưu vực nhà máy thuỷ điện Nậm Mức, huyện Điện Biên
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực thuỷ điện Nậm Khẩu Hu, nhà máy nước, huyện Điện Biên 08/02/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán 2021 lưu vực thuỷ điện Nậm Khẩu Hu, nhà máy nước thành phố, huyện Điện Biên
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực Sông Đà huyện Điện Biên 08/02/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán năm 2021 lưu vực Sông Đà, huyện Điện Biên
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực thuỷ điện Trung Thu huyện Điện Biên 08/02/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán năm 2021 lưu vực thuỷ điện Trung Thu, huyện Điện Biên
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực Sông Đà Mường Nhé 21/01/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán năm 2021 lưu vực Sông Đà, huyện Mường Nhé
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực thuỷ điện Long Tạo huyện Mường Chà 21/01/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán 2021 lưu vực thuỷ điện Long Tạo, huyện Mường Chà
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực thuỷ điện Nậm He huyện Mường Chà 21/01/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán 2021 lưu vực nhà máy thuỷ điện Nậm He, huyện Mường Chà
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực thuỷ điện Nậm Mức huyện Mường Chà 21/01/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán 2021 lưu vực thuỷ điện Nậm Mức, huyện Mường Chà
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực nhà máy nước huyện Mường Chà 21/01/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2021 lưu vực nhà máy nước huyện Mường Chà
Biểu 01 thanh toán 2021 lưu vực Sông Đà huyện Mường Chà 21/01/2022 Tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR thanh toán năm 2021 lưu vực Sông Đà, huyện Mường Chà
PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
96 người đã bình chọn
Thống kê: 746.183
Online: 20