Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông báo số 144/TB-QBVR 07/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2017-2020 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Thông báo số 139/TB-QBVR 06/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2018-2020 cho các chủ rừng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Thông báo số 140/TB-QBVR 06/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2017-2020 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên
Thông báo số 141/TB-QBVR 06/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2017-2020 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Thông báo số 142/TB-QBVR 06/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé
Thông báo số 138/TB-QBVR 05/05/2021 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn thị xã Mường Lay
Thông báo số 10/TB-QBVR 07/01/2021 Thanh toán tiền năm 2017, 2018, 2019 và tạm ứng lần 2 tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Thông báo số 03/TB-QBVR 06/01/2021 Tạm ứng lần 2 tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên
Thông báo số 04/TB-QBVR 06/01/2021 Tạm ứng lần 2 tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn TX.Mường Lay
Thông báo số 05/TB-QBVR 06/01/2021 Tạm ứng lần 2 tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Chà
Thông báo số 06/TB-QBVR 06/01/2021 Tạm ứng lần 2 tiền DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé
Thông báo số 07/TB-QBVR 06/01/2021 Tạm ứng lần 2 tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Thông báo số 08/TB-QBVR 06/01/2021 Tạm ứng lần 2 tiền chi trả DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Thông báo số 431/TB-QBVR 27/11/2020 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Chà
Thông báo số 432/TB-QBVR 27/11/2020 Thanh toán năm 2018; 2019 và tạm ứng tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa thuộc lưu vực Sông Đà
Thông báo số 429/TB-QBVR 26/11/2020 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR năm 2020 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Thông báo số 427/TB-QBVR 25/11/2020 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng thuộc lưu vực Sông Đà trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Thông báo số 421/TB-QBVR 19/11/2020 Tạm ứng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 lưu vực Sông Đà cho chủ rừng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Thông báo số 423/TB-QBVR 19/11/2020 Tạm ứng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 lưu vực Sông Đà cho chủ rừng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Thông báo số 401/TB-QBVR 09/11/2020 Tạm ứng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho các chủ rừng lưu vực Sông Đà trên địa bàn thị xã Mường Lay
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
54 người đã bình chọn
Thống kê: 44.357
Online: 25