Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông báo số 443/TB-QBVR 30/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên
Thông báo số 444/TB-QBVR 30/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn thị xã Mường Lay
Thông báo số 445/TB-QBVR 30/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Chà
Thông báo số 446/TB-QBVR 30/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 cho các chủ rừng lưu vực Sông Đà trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Thông báo số 432/TB-QBVR 24/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho chủ rừng tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Thông báo số 432/TB-QBVR 24/11/2022 Tạm ứng tiền DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho chủ rừng tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Thông báo số 429/TB-QBVR 23/11/2022 Thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2015-2021; Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Thông báo số 430/TB-QBVR 23/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho chủ rừng tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Thông báo số 429/TB-QBVR 23/11/2022 Thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2015-2021; Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Thông báo số 430/TB-QBVR 23/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho chủ rừng tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Thông báo số 427/TB-QBVR 22/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Thông báo số 416/TB-QBVR 14/11/2022 Tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1, 2 năm 2022 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé
Thông báo số 161/TB-QBVR 18/05/2022 Thông báo chi trả tiền DVMTR năm 2021 cho chủ rừng thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Thông báo số 160/TB-QBVR 18/05/2022 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2021 cho chủ rừng là tổ chức (Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé)
Thông báo số 157/TB-QBVR 13/05/2022 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2018-2021 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên
Thông báo số 152/TB-QBVR 12/05/2022 Thông báo thanh toán tiền DVMTR năm 2021 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
Thông báo số 155/TB-QBVR 12/05/2022 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2021 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Thông báo số 151/TB-QBVR 11/05/2022 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2018-2021 cho các chủ rừng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Thông báo số 146/TB-QBVR 06/05/2022 Thông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Thông báo số 142/TB-QBVR 05/05/2022 Thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2020, 2021 cho các chủ rừng trên địa bàn thị xã Mường Lay
PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
96 người đã bình chọn
Thống kê: 746.279
Online: 13