Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 728/QĐ-SNN 09/12/2022 Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác từ năm 2022 - 2025 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Quyết định số 441/QĐ-SNN 17/06/2022 Về việc phê duyệt hồ sơ Bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 2, 3 (năm 2022) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Quyết định số 183/QĐ-SNN 09/06/2022 Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán chăm sóc rừng trồng thay thế năm thứ 4, bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 2, 3 (năm2022) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Quyết định số 619/QĐ-SNN 19/10/2021 V/v phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác từ năm 2021_2024 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Quyết định số 595/QĐ-SNN 29/09/2021 Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác từ năm 2021 - 2024 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên
Quyết định số 591/QĐ-SNN 28/09/2021 Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng lại diện tích rừng trồng thay thế của dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Pá Khoang, huyện Điện Biên bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dạo, leo núi khu du lịch Pá Khoang
Quyết định số 576/QĐ-SNN 20/09/2021 Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán chăm sóc rừng trồng thay thế năm thứ 3, bảo vệ rùng trồng thay thế năm thứ nhất (Khối lượng hoàn thành năm 2020) của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên
Quyết định số 577/QĐ-SNN 20/09/2021 Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán chăm sóc rừng trồng thay thế năm thứ 4, bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 2 (năm 2021) của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên
Quyết định số 536/ QĐ-SNN 13/08/2021 Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng, chăm sóc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án Thủy điện Mùn Chung 2 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Quyết định số 523/QĐ-SNN 29/07/2021 Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, chăm sóc trồng rừng thay thế diện tích chuyển sang mục đích sử dụng khác năm 2021 - 2024 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mường Ảng
Kế hoạch sô 1666/KH-SNN 22/07/2021 Tổ chức thực hiện trồng cây phân tán (hoa Ban) trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021
Báo cáo số 1250/BC-SNN 08/06/2021 Rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2020
Quyết định số 214/QĐ-SNN 27/04/2021 Phê duyệt hồ sơ bảo vệ rừng trồng rừng thay thế năm thứ 1, 2 (năm 2021) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Quyết định số198/QĐ-SNN 16/04/2021 Phê duyệt hồ sơ bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 1,2 (năm 2021) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên
Hướng dẫn số 159/HD-SNN 26/01/2021 Hướng dẫn sử dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 626/QĐ-SNN 31/12/2020 Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sang mục đích khác từ năm 2020 - 2023 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Thông báo số 2379/TB-SNN 27/11/2020 Xét duyệt kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019; Đơn vị Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
Kế hoạch số 2303/KH-SNN 23/11/2020 Kiểm tra, giám sát diện tích trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế chuyển tiếp năm 2019 và kết quả trồng cây phân tán năm 2020 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Kế hoạch số 2242/KH-SNN 17/11/2020 Kiểm tra diện tích trồng rừng, chăm sóc rừng thay thế năm 2019 và kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán năm 2020 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Công văn số 2226/SNN-QBVR-BKS 13/11/2020 đôn đốc việc triển khai thực hiện văn bản số 1113/HDLN-SNNPTNT-STC ngày 11/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài Chính
PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
147 người đã bình chọn
Thống kê: 915.830
Online: 29