Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 214/QĐ-SNN 27/04/2021 Phê duyệt hồ sơ bảo vệ rừng trồng rừng thay thế năm thứ 1, 2 (năm 2021) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Quyết định số198/QĐ-SNN 16/04/2021 Phê duyệt hồ sơ bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 1,2 (năm 2021) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên
Hướng dẫn số 159/HD-SNN 26/01/2021 Hướng dẫn sử dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 626/QĐ-SNN 31/12/2020 Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sang mục đích khác từ năm 2020 - 2023 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Thông báo số 2379/TB-SNN 27/11/2020 Xét duyệt kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019; Đơn vị Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
Kế hoạch số 2303/KH-SNN 23/11/2020 Kiểm tra, giám sát diện tích trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế chuyển tiếp năm 2019 và kết quả trồng cây phân tán năm 2020 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Kế hoạch số 2242/KH-SNN 17/11/2020 Kiểm tra diện tích trồng rừng, chăm sóc rừng thay thế năm 2019 và kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán năm 2020 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Công văn số 2226/SNN-QBVR-BKS 13/11/2020 đôn đốc việc triển khai thực hiện văn bản số 1113/HDLN-SNNPTNT-STC ngày 11/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài Chính
Kế hoạch số 2088/KH-SNN 27/10/2020 Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR năm 2019 đối với UBND một số xã trên địa bàn huyện Mường Nhé
Quyết định số 455/QĐ-SNN 19/10/2020 Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật. dự toán trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác từ năm 2020-2023 của UBND xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng
Công văn số 1940/SNN-QBVR 06/10/2020 Thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn huyện, thành phố thuộc lưu vực Nậm Núa
Công văn số 1833/SNN-KHTC 18/09/2020 Phê duyệt nguồn kinh phí chi hoạt động từ nguồn thu DVMTR của Ban quản lý KBTTN Mường Nhé năm 2020
Quyết định số 412/QĐ-UBND 21/08/2020 Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế năm thứ 1 (năm 2020) của Ban QLRPH huyện Mường Chà
Quyết định số 410/QĐ-UBND 19/08/2020 Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán chăm sóc rừng trồng thay thế năm thứ 4 (năm 2020) của Ban QLRPH huyện Mường Chà
Công văn số 1148/SNN-CCKL 16/06/2020 hướng dẫn cập nhật chỉnh lý hồ sơ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất LN trên địa bàn hyện Mường Nhé
Hướng dẫn số 1113/HDLN-SNNPTNT-STC 11/06/2020 Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với UBND cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 105/QĐ-SNN 08/06/2020 Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán bảo vệ rừng trồng rừng thay thế năm thứ 1 (năm 2020) của Ban QLRPH huyện Tuần Giáo
Quyết định số 101/QĐ-SNN 01/06/2020 Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, chăm sóc rừng trồng thay thế năm thứ 4, bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 1 năm 2020 của Ban QLRPH huyện Điện Biên
Công văn số 1004/SNN-QBVR 28/05/2020 thống nhất số liệu Dự án xây dựng hệ thống thông tin chi trả DVMTR tỉnh Điện Biên
Công văn số 728/SNN-CCKL 20/04/2020 triển khai thực hiện Công văn số 726/UBND-KTN ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
54 người đã bình chọn
Thống kê: 44.273
Online: 5