Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Công văn số 135/QBVR-BĐH 04/05/2021 Hướng dẫn mở tài khoản cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé
Công văn số 122/QBVR-BĐH 14/04/2021 Mở tài khoản chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
Văn bản số 112/QBVR-BĐH 24/03/2021 Hướng dẫn các chủ rừng hộ gia đình, cá nhân mở tài khoản để nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Công văn số 409/QBVR-BĐH 17/11/2020 Chỉnh sửa sai khác giữa quyết định, bản đồ giao đất, giao rừng và sáp nhập, đổi tên chủ rừng để thực hiện chính sách chi trả DVMTR
Công văn số 415/QBVR-BĐH 17/11/2020 Chỉnh sửa sai khác giữa quyết định, bản đồ giao đất, giao rừng và sáp nhập, đổi tên chủ rừng để thực hiện chính sách chi trả DVMTR
Công văn số 408/QBVR-BĐH 16/11/2020 Chỉnh sửa quyết định sáp nhập, đổi tên, quyết định giao đất giao rừng để thực hiện chính sách chi trả DVMTR
Công văn số 406/QBVR-BĐH 12/11/2020 Chủ rừng không đủ điều kiện chi trả DVMTR do sai khác giữa Quyết định và bản đồ giao đất, giao rừng hoặc thiếu bản đồ giao đất giao rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Báo cáo số 403/BC-QBVR 10/11/2020 Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, phương hướng nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021
Công văn số 399/QBVR-BĐH 06/11/2020 nộp tiền trồng rừng thay thế không sử dụng hết năm 2019 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Công văn số 396/QBVR-BĐH 04/11/2020 nộp tiền trồng rừng thay thế không sử dụng hết năm 2019 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
Công văn số 397/QBVR-BĐH 04/11/2020 nộp tiền trồng rừng thay thế không sử dụng hết năm 2019 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Công văn số 398/QBVR-BĐH 04/11/2020 nộp tiền trồng rừng thay thế không sử dụng hết năm 2019 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Báo cáo số 386/BC-QBVR 28/10/2020 Kết quả kiểm tra diện tích rừng cung ứng DVMTR tạm ứng 6 tháng đầu năm 2020 lưu vực sông Đà trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Báo cáo số 387/BC-QBVR 28/10/2020 Kết quả kiểm tra diện tích rừng cung ứng DVMTR 6 tháng đầu năm 2020 thuộc lưu vực sông Đà trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Kế hoạch số 374/KH-QBVR 12/10/2020 Tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên
Kế hoạch số 368/KH-QBVR 08/10/2020 Tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, tỉnh ĐB
Kế hoạch số 366/KH-QBVR 07/10/2020 Tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Công văn số 357/QBVR-BĐH 30/09/2020 Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Công văn số 2899/QBVR-BĐH 03/08/2020 Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách chi trả DVMTR
CV số 238/QBVR-BĐH 26/06/2020 Trả lời đơn đề nghị ngày 15/6/2020 của cộng đồng bản Thẩm Táng, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
54 người đã bình chọn
Thống kê: 44.362
Online: 19