Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Công văn số 399/QBVR-BĐH 02/11/2022 V/v bổ xung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 (Mường Nhé)
Công văn số 379/QBVR-BĐH 17/10/2022 V/v bổ xung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
Công văn số 352/QBVR-BĐH 03/10/2022 V/v xác nhận số liệu diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng tạm ứng năm 2022 lưu vực Sông Đà trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Kế hoạch số 337/KH-QBVR 27/09/2022 Kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Kế hoạch số 327/KH-QBVR 21/09/2022 Kế hoạch mở tài khoản, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2013 đến năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
Kế hoạch số 310/KH-QBVR 06/09/2022 Kế hoạch mở tài khoản, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2017 đến năm 2021 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Công văn số 302/QBVR-BĐH 31/08/2022 Bổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Mường Chà
Công văn số 303/QBVR-BĐH 31/08/2022 Bổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Mường Ảng
Công văn số 277/QBVR-BĐH 02/08/2022 Bổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Điện Biên
Công văn số: 272/QBVR-BĐH 28/07/2022 V/v chi trả tiền DVMTR cho một số chủ rừng trên địa bàn các xã: Phu Luông, Mường Lói, huyện Điện Biên
Công văn số: 258/QBVR-BĐH 15/07/2022 bổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
Công văn số: 254/QBVR-BĐH 13/07/2022 bổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Công văn số: 240/QBVR-BĐH 12/07/2022 Bổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Nậm Pồ
Kế hoạch số 239/KH-QBVR 11/07/2022 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với chủ rừng là cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Mường Chà
Công văn số: 225/QBVR-BĐH 29/06/2022 bổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công văn số 221/QBVR-BĐH 27/06/2022 Bổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR năm 2018 - 2021 trên địa bàn huyện Mường Chà
Công văn số 213/QBVR-BĐH 24/06/2022 Bổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (huyện Điện Biên Đông)
Kế hoạch 194/KH-QBVR 13/06/2022 Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Công văn số 171/QBVR-BĐH 30/05/2022 Bổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (huyện Mường Nhé)
Công văn số 150/QBVR-BĐH 11/05/2022 Bổ sung danh sách đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2021 trên địa bàn huyện Mường Nhé
PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
147 người đã bình chọn
Thống kê: 916.034
Online: 30