Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  Thông báo số 93/TB-QBVRThông báo kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2023 cho diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê giao UBND các xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện Tủa Chùa09/03/2023
  Thông báo số 86/TB-QBVR Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 diện tích chưa giao, chưa cho thuê giao UBND các xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện Mường Ảng 07/03/2023
  Thông báo số 84/TB-QBVRThông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo 07/03/2023
  Thông báo số 83/TB-QBVRThông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho chủ rừng là tổ chức và diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê giao UBND các xã, tổ chức khác quản lý trên địa bàn huyện Mường Nhé 07/03/2023
  Thông báo số 82/TB-QBVRThông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho chủ rừng là tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ07/03/2023
  Thông báo số 81/TB-QBVRThông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho chủ rừng là tổ chức và diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê giao UBND các xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện Mường Chà 07/03/2023
  Thông báo số 80/TB-QBVRThông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên 07/03/2023
  Thông báo số 46/TB-QBVRThông báo diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên15/02/2023
  PHÁT THANH
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
  107 người đã bình chọn
  Thống kê: 819.710
  Online: 22