Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  Công văn số: 225/QBVR-BĐHbổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ 29/06/2022
  Công văn số 221/QBVR-BĐHBổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR năm 2018 - 2021 trên địa bàn huyện Mường Chà 27/06/2022
  Công văn số 213/QBVR-BĐHBổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (huyện Điện Biên Đông)24/06/2022
  Quyết định số 441/QĐ-SNNVề việc phê duyệt hồ sơ Bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 2, 3 (năm 2022) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà17/06/2022
  Kế hoạch 194/KH-QBVRKế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo13/06/2022
  Quyết định số 183/QĐ-SNNPhê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán chăm sóc rừng trồng thay thế năm thứ 4, bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 2, 3 (năm2022) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo09/06/2022
  Công văn số 171/QBVR-BĐHBổ sung danh sách chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (huyện Mường Nhé)30/05/2022
  Thông báo số 161/TB-QBVRThông báo chi trả tiền DVMTR năm 2021 cho chủ rừng thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình trên địa bàn huyện Tủa Chùa18/05/2022
  PHÁT THANH
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
  88 người đã bình chọn
  Thống kê: 592.473
  Online: 30